Utilities Engineer

Job Requisition ID:  49870

Jobomschrijving

•    Als Utilities Engineer heb je een ondersteunende rol binnen het Utilities departement, waar je deelaspecten van het Utilities-gebeuren op projectmatige basis aanpakt en verbeteringen realiseert.
•    De projecten die je aanpakt zijn heel divers van aard en hebben betrekking op alle aspecten van de Utilities-productie, zoals veiligheid, bedrijfszekerheid, kostenefficiëntie, innovatie, opleiding, ...
•    Je zal een actieve rol opnemen in de voorbereiding en uitvoering van stilstanden van de Utilities-installaties.
•    Je zoekt actief naar verbetering van processen en systemen, en je leidt de planmatige uitvoering van die verbeteringen.
•    Je verzorgt een netwerk van externe contacten, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op Utilities-vlak.
•    Je beheert een langere termijn capaciteitsplan en het contingency plan voor Utilities.
•    Je hebt een actieve rol in het ‘EnergieBeleidsOvereenkomst’-proces, en algemener in ons streven naar een steeds duurzamer gebruik van energie.
•    Je wordt ingeschakeld voor troubleshooting en de uitvoering van ‘Root Cause Analysis’.

Jouw profiel

•    Je behaalde een ingenieursdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
•    Je beschikt bij voorkeur over een aantal jaren ervaring m.b.t. Utilities installaties
•    Je hebt uitstekende analytische vaardigheden om tot de kern van de zaak te komen en slaagt er in om op een pragmatische manier werkbare oplossingen te implementeren.
•    Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, je bent communicatief en betrekt jouw stakeholders bij de verschillende stappen van jouw project.
•    Ervaring of interesse in project management, change management, six sigma etc. zijn een must.


Job Segment: Manufacturing Engineer, Engineer, Project Manager, Engineering, Technology