Share this Job

Teamleider Productie

Job Requisition ID:  41429

Responsibilities

•    Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de prestaties van de dienst en voor het optimaliseren van de inzetbaarheid, de competenties en de motivatie van je medewerkers.
•    Je geeft geregeld zowel bevestigende als correctieve feedback en organiseert regelmatig functioneringsgesprekken
•    Je zorgt voor en verzorgt het opleidingstraject voor elke medewerker.
•    Je coacht de operatoren bij nieuwe taken en processen en helpt hen om veranderingen snel en vlot te implementeren.
•    Je staat garant voor de continuïteit van de dienst door de toepassing van een degelijke personeelsplanning.
•    Je ziet er op toe dat jouw team alle aspecten van de regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op een correcte manier toepast.
•    Je werkt mee aan de visie van de site en staat voor de waarden van het bedrijf. Je gaat in dialoog met je collega’s om de visie en de waarden te versterken. Je toont steeds zelf het goed voorbeeld.Samen met je collega teamleider, sta je in voor de dagelijkse coördinatie van de productieactiviteiten in WTS. 
•    Je coördineert het preventief en curatief onderhoud aan de installaties en zorgt ervoor dat de productie- en onderhoudsplanning in lijn zijn met elkaar. Op basis van de onderhoudsplanning zorg je voor de interne werkvoorbereiding (LoTo, TRA, e.a.).
•    Je analyseert de technische problemen en andere afwijkingen en stuurt op basis hiervan bij. In het kader van ‘continue verbetering’ zorg je er voor dat bijsturingen duurzaam worden geborgd.
•    Je zorgt ervoor dat de (ISO) instructies voor de verschillende activiteiten worden opgemaakt en geactualiseerd. 
•    Je fungeert als kennisdrager van de afdeling en bent het eerste aanspreekpunt voor andere afdelingen (milieu, veiligheid, logistiek, onderhoud,...) en werkt actief mee aan de verschillende verbeterprojecten, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. Voor specifieke verbeterprojecten zal je zelf ook de trekkersrol toebedeeld krijgen.
 

Qualifications

•    Opleidingsniveau: professionele bachelor in een technische afstudeerrichting ( bv; chemie, elektromechanica, .. ) of gelijkwaardig door ervaring.
•    Ervaring in projectplanning, productieplanning of onderhoudsbeheer en -planning of leiding geven, is zeker een troef.
•    Je bent een people manager met stevige sociale en communicatieve vaardigheden.
•    Je bent gedreven om het kwaliteits- en veiligheidsniveau binnen de afdeling te verhogen. Je bent leergierig en voldoende beslagen om nieuwe regels en werkmethodes te kunnen implementeren.
•    Je werkt planmatig en beschikt over een goede kennis van basis software ( oa. Word, Excel, Powerpoint, MS Visio ) en administratieve vaardigheden om een vlot beheer te verzekeren.