Share this Job

Shift Leader Operations

Job Requisition ID:  41255

Responsibilities

•    Je werkt in een volcontinu ploegensysteem en biedt ondersteuning aan alle operationele activiteiten in jouw ploeg voor de volledige productiesite.
•    Jouw taken en verantwoordelijkheden spitsen zich toe op volgende domeien:
o    QSHE
    Aanspreekpunt bij onvoorziene omstandigheden.
    Eerste aanspreekpunt bij calamiteiten in afwachting opzetten crisiscel.
    Interventieleider bij incidenten.
    Kwaliteitsopvolging
    Toezicht op de correcte naleving van procedures en werkvoorschriften.
o    Verlengstuk meestergasten
    Opvolging van de geplande activiteiten in de ploeg.
    Klankbord voor operatoren bij complexere problemen of ontregelingen.
o    Communicatie
    Tussen teams en interdepartementaal.
    Terugkoppelen van info.
    Begeleiden van operatoren in hun opleidingstraject.
    Zorgen voor de nodige arbeidskrach ten en toezien op correcte werkverdeling.
    Bewaken van de uniformiteit in de toepassing van normen en regels voor de ganse productiesite.
    Verzekeren van goede overdracht van informatie tussen de ploegen.
o    Helicopterzicht
    Totaaloverzicht site en lopende projecten zodat snel juiste beslissingen kunnen genomen worden op kritieke momenten.
o    Troubleshooting
    24/7 operationeel houden van de de installaties
    Beslissingen nemen bij afwijkende situatie (mbt. planning, leveringen,...)

Qualifications

•    Opleidingsniveau Professionele Bachelor of Master in technische richting.
•    Je beschikt over een brede technische ervaring, bij voorkeur in de chemische procesindustrie.
•    Je bent een people manager met uitstekende communicatievaardigheden.
•    Je toont leiderschap en verantwoordelijkheid, ook in niet courante situaties.
•    Je bent een problem solver die ook beslissingen durf te nemen.


Job Segment: Operations Manager, Operations